strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 70 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1328/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

7 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o nr 17 o powierzchni użytkowej 62,90 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, do którego przynależy piwnica o powierzchni 9,10 m2 położonego na drugim piętrze budynku w miejscowości Lubomierz, ul. Gryfiogórska 15. Budynek mieszkalny położony jest na działce nr 132/62 o powierzchni 0,8025 ha.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 508/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00026653/6).

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Lokal mieszkalny posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o numerze KW JG1S/00026761/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 70 000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 10 500,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej do godz. 11:00 w dniu licytacji lub na konto komornika

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gryfiogórska
Miasto: Lubomierz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone