strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość gruntowa   
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa   
Cena wywoławcza: 102 697,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1358/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1820 o powierzchni 6,71 ha, położonej w miejscowości Pławna Dolna, gm. Lubomierz, powiat lwówecki. Działka aktualnie nieużytkowana, zachwaszczona, pierwotnie miał być sad o czym świadczą różne gatunki nasadzeń. Na części ok. 0,70 ha nasadzenia jabłoni, na części ok. 0,5 ha winorośli, na części ok. 0,30 ha różne, częściowo ogrodzona siatką leśną na słupkach betonowych o średnicy ok. 6 cm, dołem działka nieogrodzona. Przeznaczenie nieruchomości wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka nr 1820 chronione kompleksy gleb dobrej jakości. Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00027689/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 136 930,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 102 697,50 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 13 693,00 zł w gotówce w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pławna Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone