strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-28
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 21 213,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1404/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włodzice Wielkie 67, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 129/14 o powierzchni 0,6423 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą o Pz – 86,9 m2, ruinami budynku gospodarczego (pozostały tylko fundamenty i fragmenty ścian przyziemia). Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą jest obiektem dwukondygnacyjnym ze strychem, wybudowany w XIX wieku. Działka nr 129/4, niezagospodarowana, porośnięta krzakami i zdziczałymi drzewami owocowymi bez wartości użytkowej. Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tereny rolne. Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00028737/3.

 

Udział w wysokości 1/2 nieruchomości gruntowej oszacowany jest na kwotę 28 285,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 21 213,75 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 2 828,50 zł w gotówce w kancelarii do godz. 11:00 lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włodzice Wielkie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone