strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynku  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynku  
Cena wywoławcza: 417 333,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2520/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Świeradów Zdrój, przy ul. Strumykowej 11. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr 11/5 i 11/7 zabudowana jest ww. budynkiem wzniesionym przed 1945 r. o powierzchni części mieszkalnej 224,63 m2 i powierzchni części pensjonatowej 63,00 m2. Powierzchnia działki o nr ewidencyjnym 11/5 wynosi 1 506 m2, powierzchnia działki ewidencyjnej o nr 11/7 wynosi 5 216 m2. Działki nr 11/5 oraz 11/7 położone są obok siebie i są razem ogrodzone i zagospodarowane, także z sąsiednią działką nr 11/6, która objęta jest odrębną księgą wieczystą, ale stanowi własność tej samej osoby. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalno-pensjonatowy, wolnostojący, prawdopodobnie podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Lubańskiego do dnia 5.12.2089 r. Komornik informuje o rozbieżności między zapisami księgi wieczystej i rejestrem gruntów dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powierzchnię użytkową przyjęto na podstawie danych z księgi wieczystej, według których powierzchnia części mieszkalnej wynosi 224,63 m2, a powierzchnia części pensjonatowej wynosi 63,00 m2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00027736/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 626 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 417 333,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 62 600,00 zł w gotówce w kancelarii do godz. 11:30 lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strumykowa
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone