strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Karol Kułakowski
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 110 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2868/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LE1L/00078326/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę, przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Legnicy przy ul. Artyleryjskiej 7-11E/2, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00078326/4 będącej własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Artyleryjskiej 7/11 kl. E w Legnicy o powierzchni użytkowej 56,20 m2 wraz z przynależną piwnicą i udziałem 100/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 238 o powierzchni 155 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW LE1L/00078326/4. Działka nr 238 o powierzchni 155 m2 na której położony jest budynek w którym znajduje się lokal stanowi własność Gminy Legnica i jest we współużytkowaniu wieczystym właścicieli wykupionych lokali mieszkalnych. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną, c.o. Lokal nr 2 położony jest na I kondygnacji budynku wielorodzinnego, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową centralne ogrzewanie.

 

Suma oszacowania wynosi 147 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

78 1020 3017 0000 2102 0116 4094.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 20.08.2015 r. o godz. 10:00 wolno oglądać nieruchomość – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt

postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (76) 856 56 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Artyleryjska
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone