strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-05
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 84 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5470/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107739/2, stanowiącej własność (…).

 

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę położoną w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Tadeusza Makowskiego (nr ew. 21/9) o powierzchni 1 649 m2. Do działki doprowadzona sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna, sieć gazowa doprowadzona do wysokości skrzyżowania z ulicą Sybiraków.

Plan miejscowy lokalizuje przedmiotową nieruchomość w następującym konturze elementarnym: tereny usług rzemieślniczych z mieszkaniami – symbol w planie „16UR,M”.

 

Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. sprawy KM 5470/13):

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące oględzin licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Makowskiego
Miasto: Stargard Szczeciński
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone