strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
SLF SERVICES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ruchomości
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości
Cena wywoławcza: 9 800,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości SLF SERVICES sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż poniżej wymienionych ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości według wskazanych cen wywoławczych netto:

 

1.    Naczepa ciężarowa Fruehauf SK 7166X, 1998 r.: 9 800,00 zł,

2.    Samochód osobowy Skoda Fabia Kombi SK 9459X, 2007 r.: 9 900,00 zł,

3.    Samochód osobowy Skoda Fabia SK 9455X, 2007 r.: 10 100,00 zł,

4.    Skoda Fabia SK 9456X, 2008 r.: 10 300,00 zł,

5.    Skoda Fabia SK 9463X, 2008 r.: 9 900,00 zł,

6.    Skoda Roomster SK 9453X, 2008 r.: 13 900,00 zł,

7.    Skoda Roomster SK 9457X, 2008 r.: 12 800,00 zł.

I Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.    Sporządzenie pisemnej oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „SLF SERVICES – OFERTA” i dostarczona do godziny 10:00 dnia 29 lipca 2015 r. do biura syndyka na adres: Kancelaria Radcy Prawnego – Jędrzej Minkus, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 (decyduje data wpływu).

2.    Wpłacenie w powyższym terminie wadium w wysokości 30% ceny wywoławczej netto do kasy lub na poniższy rachunek bankowy nr: 14 1050 1214 1000 0022 7259 6269 (decyduje data wpływu).

II Oferta kupna winna zawierać:

1.    Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2.    Proponowaną cenę zakupu netto oraz termin (nie dłuższy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu) i formę płatności.

3.    Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym oferowanych do sprzedaży ruchomości oraz warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.

III Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 30 lipca 2015 r. o godzinie 11:00 w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

1.    O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni.

2.    W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w określonym terminie nabywca traci złożone wadium.

3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

4.    Ruchomości można oglądać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

5.    Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu – 517 299 966.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone