strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 32 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2493/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 września 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, działki gruntu nr 268/5 o powierzchni 0,1960 ha, położonej w miejscowości Dobieszków nr 8, obręb Ługi, gm. Stryków, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00010322/4, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 49 000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 32 666,67 zł (trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 4 900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze: 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2493/12 i inne), bądź w terminie dwóch tygodni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 2653/12).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dobieszków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone