strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Nieruchomości gruntowe 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe 
Cena wywoławcza: 8 186 265,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 45967/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 5 NIERUCHOMOŚCI O

nr KW WR1K/00028550/2, WR1K/00285001/8, WR1K/00285003/2, WR1K/00285004/9, WR1K/00285007/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

27 lipca 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych, należących do dłużnika: (…), położonych we Wrocławiu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i Kontradmirała Stefana Frankowskiego:

1) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00028550/2, która położona jest w obrębie działek oznaczonych numerami 65/7 o powierzchni 0,5197 ha, 65/9 o powierzchni 0,4997 ha oraz 65/10 o powierzchni 0,5000 ha. Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 1,5194 ha,

2) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00285001/8, która położona jest w obrębie działki oznaczonej nr 65/5 o powierzchni 1,0555 ha,

3) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00285003/2, która położona jest w obrębie działki oznaczonej nr 65/3 o powierzchni 0,2764 ha,

4) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00285004/9, która położona jest w obrębie działki oznaczonej nr 65/6 o powierzchni 0,3644 ha,

5) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00285007/0, która położona jest w obrębie działki oznaczonej numerem 65/4 o powierzchni 0,0230 ha.

Teren przedmiotowych działek jest płaski, nieogrodzony, nieużytkowany, porośnięty trawą. Według danych operatu ewidencji gruntów są to grunty orne klasy RII oraz RI. Działki nieuzbrojone, położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym), zieleni parkowej i stacji transformatorowej, ulicy lokalnej oraz ciągu pieszego. Kompleks działek posiada dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż licytacyjna przedmiotowych nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek VAT).

 

Suma oszacowania wynosi 10 915 020,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 186 265,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 091 502,00. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 45967/12”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 10.07.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obrońców Poczty Gdańskiej, Stefana Frankowskiego 
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone