strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-05
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 62 004,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1992/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 49345

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: Rawicz, ul. Piłsudskiego 11/3, lokal mieszkalny z przynależnościami o łącznej pow. 144,50 m2. Lokal mieszkalny składa się z pokoju o pow. 21,6 m2, pokoju o pow. 15,6 m2, przedpokoju o pow. 3,3 m2, kuchni o pow. 12,1 m2, łazienki z wc o pow. 4,5 m2, przedpokoju o pow. 2,6 m2 oraz pomieszczeń gospodarczych i poddaszowych pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. 84,8 m2. Lokal mieszkalny został odłączony od nieruchomości wspólnej KW PO1R/00025769/4 na podstawie Postanowienia o zniesieniu współwłasności nieruchomości z dnia 15.06.2012 r. sygn. I NS 163/08 i obecnie objęty jest księgą wieczystą NKW PO1R/00049345/0. Przed wydzieleniem ww. lokalu dłużnicy byli współwłaścicielami na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomości wspólnej KW PO1R/00025769/4 co do 1/10 ułamkowej części nieruchomości i korzystali z lokalu na podstawie umownego podziału współwłaścicieli. Obecnie udział związany z własnością lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej wynosi 1445/6284 części. W lokalu zostały doprowadzone instalacje: nowe – wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna; oraz gazowa i domofonowa. W lokalu centralne ogrzewanie indywidualne gazowe. Łazienka niewykończona. Lokal wymaga wykończenia;

należącego do dłużników: (…),

położonego: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 11/3,

dla którego Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00049345/0].

 

Suma oszacowania wynosi 82 673,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 004,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 267,30 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone