strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-13
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 5 116,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2675/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że  w dniu

 

13 sierpnia 2015 r. o godz. 13:30

 

sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 174/2 o powierzchni 4,2200 ha, w klasach bonitacyjnych: RIVa-1,32 ha, RIVb-1,09ha, PsIV-1,81 ha.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00054226/2.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 822,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 5 116,50 zł.

Rękojmia wynosi 682,20 zł;

2) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 174/2 o powierzchni 4,2200 ha, w klasach bonitacyjnych: RIVa-1,32 ha, RIVb-1,09ha, PsIV-1,81 ha.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00054226/2.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 822,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 5 116,50 zł.

Rękojmia wynosi 682,20 zł.

3) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 174/2 o powierzchni 4,2200 ha, w klasach bonitacyjnych: RIVa-1,32 ha, RIVb-1,09ha, PsIV-1,81 ha.

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00054226/2.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 822,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 5 116,50 zł.

Rękojmia wynosi 682,20 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 104 o pow. 11 400 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym – nr ewid. 153 o pow. użytkowej 76,06 m2, budynkiem  nr ewid. 145 (stodoła) o pow. użytkowej 236,40 m2, budynkiem inwentarskim nr ewid. 215 o pow. użytkowej 131,22 m2, budynkiem nr ewid. 216 (garażowy) o pow. użytkowej 25,20 m2, budyniem nr ewid. 217 (garażowy) o pow.  użytkowej 19,38 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo 38, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00010562/9.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 14 547,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 10 910,25 zł.

Rękojmia wynosi 1 454,70 zł,

2) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 104 o pow. 11400 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym – nr ewid. 153 o pow. użytkowej 76,06 m2, budynkiem  nr ewid. 145 (stodoła) o pow. użytkowej 236,40 m2, budynkiem inwentarskim nr ewid. 215 o pow. użytkowej 131,22 m2, budynkiem nr ewid. 216 (garażowy) o pow. użytkowej 25,20 m2, budyniem nr ewid. 217 (garażowy) o pow.  użytkowej 19,38 m2 .Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo 38, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00010562/9.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 14 547,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 10 910,25 zł.

Rękojmia wynosi 1 454,70 zł;

3) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/12 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 104 o pow. 11400 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym – nr ewid. 153 o pow. użytkowej 76,06 m2, budynkiem  nr ewid. 145 (stodoła) o pow. użytkowej 236,40 m2, budynkiem inwentarskim  nr ewid. 215 o pow. użytkowej 131,22m2, budynkiem nr ewid. 216 (garażowy) o pow. użytkowej 25,20 m2, budyniem nr ewid. 217 (garażowy) o pow.  użytkowej 19,38 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Marszewo 38, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00010562/9.

Udział 1/12 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 14 547,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 10 910,25 zł.

Rękojmia wynosi 1 454,70 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/6 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 101 o pow. 488 m2, zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 614 o pow. zabudowy 80 m2, budynkami innymi niemieszkalnymi nr ewid. 615 o pow. zabudowy 35 m2, nr ewid. 642 o pow. zabudowy 16 m2 oraz szklarnią. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów, ul. Emilii Plater 13 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00001576/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 043,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 46 532,25 zł.

Rękojmia wynosi 6 204,30 zł;

2) nieruchomości oznaczonej jako udział 1/6 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 101 o pow. 488 m2, zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 614 o pow. zabudowy 80 m2, budynkami innymi niemieszkalnymi nr ewid. 615 o pow. zabudowy 35 m2, nr ewid. 642 o pow. zabudowy 16 m2 oraz szklarnią. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów, ul. Emilii Plater 13 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Goleniowie o numerze KW SZ1O/00001576/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 62 043,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 46 532,25 zł.

Rękojmia wynosi 6 204,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. na konto komornika

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika)

lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Emilii Plater
Miasto: Marszewo, Goleniów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone