strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Nieruchomość gruntowa zabudowana  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana  
Cena wywoławcza: 1 837,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1312/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00015767/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Bobrówko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00015767/0, należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Bobrówku, na którą składają się działki nr: 132/63 o pow. 0,0014 ha, nr 132/66 o powierzchni 0,0019 ha oraz nr 132/69 o powierzchni 0,0089 ha, całość Br/RV o łącznej powierzchni 0,0122 ha. Działki nie tworzą kompleksu i nie graniczą ze sobą (oddzielone są od siebie drogą lub inną działką). Położone są blisko siebie w południowej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz terenów niezabudowanych i rolnych. Zabudowę działki nr 132/66 stanowi budynek gospodarczy o pow. 14 m2, działki nr 132/63 drewnianej konstrukcji szopa, nietrwale związana z gruntem. Działka nr 132/69 jest niezabudowana, słabo zagospodarowana, porośnięta trawą i chwastami. Działki mają dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej (media biegną główną drogą).

 

Suma oszacowania: 2 450,00 zł. Cena wywołania: 1 837,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 245,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bobrówko
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone