strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 102 872,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 117/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości: Krępiec, gm. Mełgiew

 

1. udział we współwłasności nieruchomości w 1/3 części, niezabudowana działka nr 434/1 (obecny numer działki 372 po zmianie dokonanej przez Starostwo Powiatowe) o pow. 3 800 m2, łąki i grunt pod łąkami, dojazd odbywa się drogą gruntową, nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00053375/3.

Suma oszacowania: 2 027,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 520,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 202,70 zł.

 

2. udział w prawie własności nieruchomości w 1/3 części, działka nr 281 o pow. 41 000 m2, zabudowanej domem mieszkalnym murowanym, domem mieszkalnym drewnianym, oborą murowaną, stodołą murowaną oraz garażem murowanym. Nieruchomość obciążona dożywotnimi prawami rzeczowymi: dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania, dożywotnie użytkowanie 30 arów gruntu  w pobliżu zabudowań, osobista służebność polegająca na prawie korzystania z parteru domu mieszkalnego, służebność polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem drogi szerokości 4,5 metra i długości 50 metrów wzdłuż południowej granicy działki 281 z działkami 282 i 283, która to droga stanowić będzie dojazd do działki 283 od ulicy Spokojnej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 283.

 Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00053375/3.

Suma oszacowania: 155 800,00 zł w tym wartość ograniczonych praw rzeczowych 18 637,00 zł, wartość po pomniejszeniu o wartość ograniczonych praw rzeczowych: 137 163,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 102 872,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 13 716,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krępiec
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone