strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 126 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 311/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 233/1 o pow. 0,65 ha, działki nr 234/1 o pow. 0,64 ha, działki nr 235/1 o pow. 1,08 ha, działki nr 236/1 o pow. 0,49 ha (działki są porośnięte drzewostanem leśnym, położone na terenach przeznaczonych pod użytki rolne i leśne),

położonych: Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik,

stanowiących własność dłużnika: (…),

posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie KW nr OS1W/00035994/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 189 500,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 126 333,33 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 18 950,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na konto komornika:

71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (29) 743 14 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wólka Wojciechówek
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone