strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-05
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 23 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1267/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w miejscowości Kluszkowce, gm. Czorsztyn, powiat nowotarski, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00134949/6, składa się z działki ewidencyjnej 1775 o łącznej powierzchni 0,1164 ha, stanowi własność dłużnika: Marta Hausner.

 

Działka gruntu nr 1775 o powierzchni 1 164 m2 położona jest w pośredniej strefie miejscowości Kluszkowce, w odległości ok. 450 m od brzegów Jeziora Czorsztyńskiego, w odległości około 1,5 km od siedziby UG Czorsztyn w Maniowach, w pobliżu boiska sportowego, w terenie bardzo rozproszonej zabudowy. Pobliskie tereny są również przeznaczone do zabudowy rekreacyjnej, hotelowej i pensjonatowej. Obecne zagospodarowanie gruntu to łąki i pastwiska. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Grunt nieogrodzony. Działka położona w terenie nachylonym w kierunku wschodnim. Brak powierzchniowych efektów wodnych. Dostęp do działki pośredni – polną gruntową drogą (po działce 1791/20) – wyznaczoną na mapie z asfaltowej ulicy Cegielnianej – poprzez wykorzystanie prawa współwłasności w dz. 1779 i 1790 obj. KW NSIT/00128459/9 – udział 5/48 jest przedmiotem odrębnej licytacji. Działka o atrakcyjnym położeniu, z widokiem na Jezioro Czorsztyńskie.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn dla sołectwa Kluszkowce – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn Nr XVII/147/2012 z dnia 15.06.2012 r. opublikowaną w Dz.U. woj. małopolskiego poz. 3584 z dnia 20.07.2014 r. – działka nr 1775 o powierzchni 1 164 m2 położona w miejscowości Kluszkowce – znajduje się w terenie o symbolu „44.2.MN/MT” – „tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej” (hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, obiektów rekreacji indywidualnej, terenowych urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, z dopuszczeniem handlu i usług).

 

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 47 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 23 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 790,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 954/14.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kluszkowce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone