strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Działka gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 306 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1447/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

22 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę gruntową zabudowaną obiektem przemysłowym – gorzelnia o nr 1182/10 km 15 o pow. 0,9308 ha, zabudowaną budynkami produkcyjnymi, biurowo-socjalnymi i pomocniczymi, położoną w Niemodlinie w pośredniej strefie miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, użytki rolne oraz zabudowania produkcyjno-składowe. Działka kształtu nieregularnego dogodnego w zabudowie, teren miejscami z nieznacznymi nachyleniami, ogrodzony w całości, w części utwardzony, uzbrojony w media sieciowe, w energię elektryczną, wodę, kanalizację. Dojazd do nieruchomości bezpośredni drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Budynki usługowe, handlowe, budynki użyteczności publicznej, placówki zdrowia, szkoły, komunikacja miejska w odległości do 2 km. Warunki gruntowo-wodne określono jako dobre. Ogrodzenie mieszane z siatki stalowej na słupkach żelbetowych z cokołem i bez cokołu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie ozn. symbolem – 3B.P.S.U R – tereny zabudowy przemysłowej, składowej i magazynów z dopuszczeniem do funkcji rzemieślniczo-handlowych. Nieruchomość nie jest użytkowana, a w jej skład wchodzą 4 budynki oraz portiernia, o pow. użytkowej: 1 765 m2.

Nieruchomość należąca do: (…), położona: ul. Daszyńskiego 7, 49-100 Niemodlin,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00111008/2.

 

Suma oszacowania wynosi 408 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 800,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Daszyńskiego
Miasto: Niemodlin
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone