strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-06
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 308 426,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2207/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12  działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 985 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

6 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:00 (wadium od godz. 10:40)

 

w sali  nr 106   Sądu Rejonowego  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny ul.  Szyperska 14, 61-754 Poznań, odbędzie się w trybie  art. 985 § 2 k.p.c  kolejna

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej  jako  działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności położona  w miejscowości  Poznań, ul. Oświęcimska 13 (budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 120,0 m2 oraz  grunt działki nr 138 o powierzchni  325 m2), która  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a o nr  KW PO2P/00076626/8.  Właścicielem gruntu jest miasto Poznań. Użytkownikiem wieczystym  przedmiotowej nieruchomości jest (…) z okresem użytkowania  do 27.05.2081 roku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 462 640,00 zł (w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 38 850,00 zł). Cena wywołania wynosi: 308 426,66 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 46 264,00 zł w sali nr  106  Sądu  Rejonowego  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny ul.  Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. od 10:40 bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr

40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w obecności Komornika w dniu 3.08.2015 r. godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz.10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Oświęcimska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone