strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Real Mak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Udziały w nieruchomości zabudowanej (hotel – stan surowy)
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-20
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w nieruchomości zabudowanej (hotel – stan surowy)
Cena wywoławcza: 399 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK
 ogłasza nieograniczony konkurs ofert

 

na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnej nieruchomości upadłego Real Mak sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie zgodnie z Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 19.06.2015 r., sygn. akt VIII GUp 1/12/S, tj.:

Udziału w wysokości 3/4 części przysługującego upadłemu w prawie własności nieruchomości zabudowanej (hotel – stan surowy otwarty o pow. użytkowej 1033,55 m2 – istnieje możliwość kupna pozostałych udziałów), położonej w miejscowości Pokrzywna gm. Głuchołazy, powiat Nysa w prawie użytkowania wieczystego działek nr 128 i nr 120 o pow. 2,41ha będących własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1P/00044542/7  za cenę nie niższą niż 399 000 zł netto + 23% VAT. Cena oszacowania udziału  1 092 503,00 zł netto. Operat szacunkowy  do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel.  503 169 678, e-mail: z.typrowicz@o2.pl Oferty w zamkniętych kopertach

 z napisem „KONKURS” -  Sygn. Akt: VIII GUp 1/12/S należy złożyć w terminie do dnia 4.08.2015 r. na adres: Biuro Syndyka, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73F/50. Oferta winna zawierać: nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta) nastąpi w terminie do dnia 20.08.2015 r.  Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego –komisarza.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pokrzywna
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone