strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Nieruchomości gruntowe
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe
Cena wywoławcza: 13 786,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2872/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 12:15

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki nr 21/3 o powierzchni 2,06 ha, położonej w Tolnikach Wielkich, gm. Kiwity.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00020846/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 20 680,00 zł.                                      

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 786,67 zł.

 

Oraz

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działek nr 15/7 i 15/9 o łącznej powierzchni 2,4434 ha, położonej w Tolnikach Wielkich, gm. Kiwity.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00020785/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 20 730,00 zł.                                      

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 820,00 zł.

 

Oraz

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 12:45

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 15/6 o powierzchni 1,4701 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 249,72 m2 oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Tolnikach Wielkich, gm. Kiwity.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00021342/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 597 420,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 398 280,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (89) 767 45 42

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tolniki Wielkie
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone