strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 205 340,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2293/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXVI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa o nr działek: 4476, 4480, 4486, 4488, 4490 o pow. 3,5400 ha, położonej w miejscowości Daleszyce, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00035011/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 205 340,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 136 893,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 20 534,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 2293/12.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr działek: 4476, 4480, 4486, 4488, 4490 o pow. 3,5400 ha. Działka oznaczona nr 4476 ma kształt zbliżony do prostokąta o szer. przy drodze ok. 40 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. W rejonie cieków wodnych wyznaczających zachodnią (głęboki rów) i południową (mała rzeka) granicę działki, teren jest silnie nawodniony. Działka oznaczona jest gruntami posiadającymi różnorodny sposób zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną.

Działka nr 4480. Działka ta ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 30 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka otoczona jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną.

Kompleks złożony z działek o numerach ewid. 4486, 4488, 4490 otoczony jest w większości podobnymi gruntami rolnymi oraz leśnymi. Teren jest dość równy, pozbawiony istotnych spadków.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Daleszyce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone