strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-27
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 252 849,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2293/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 lipca 2015 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXVI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa – gospodarstwo rolne o nr działek: 634/2, 81, 1116, 563, 4324, 4481, 4491 o pow. 5,4800 ha, położonej w miejscowości Słopiec, gm. Daleszyce, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00029937/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337 132,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 252 849,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 33 713,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 2293/12.

Działka oznaczona nr 81 ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 35 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka jest niezabudowana, w całości stanowi las.

Działka oznaczona nr 563 ma kształt pasa gruntu o szerokości ok. 16 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka stanowi w całości grunty leśne.

Działka nr 634 położona jest w bliskim sąsiedztwie zalewu Borków, ma kształt pasa gruntu o szer. ok. 10 m, teren jest mocno podmokły, okresowo zalewany wodami, nierówny, pozbawiony istotnych spadków.

Działka oznaczona nr 1116 ma kształt pasa gruntu o szer. ok 13 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka stanowi grunty leśne.

Działka oznaczona 4324 ma kształt wydłużonego trapezu o szer. przy drodze ok 20 m, następnie działka ulega rozszerzeniu i osiąga maksymalną szerokość ok. 40 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków.

Działka oznaczona nr 4481 ma kształt nieregularny, teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Północna część działki (rejon drogi) jest zabudowana, pozostała część obejmuje w większości tereny użytkowane rolniczo (aktualnie łąka). Działka otoczona jest w większości gruntami rolnymi. Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna dożywotnia służebność osobista.

Działka nr 4491 sąsiaduje z działkami o numerach ewid. 4486, 4488, 4490. Kompleks otoczony jest w większości podobnymi gruntami rolnymi oraz leśnymi.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słopiec
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone