strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  
Cena wywoławcza: 82 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 858/10 (2)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WIECZYSTEGO

UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI nr GW1K/00022883/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Kraj., dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00022883/1, stanowiącej własność (…).

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 495/32 o pow. 0,3482 ha, położona w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności, której zabudowę stanowią: część dawnego budynku socjalnego w stanie ruiny, segment tegoż budynku wyremontowany i użytkowany na cele mieszkalne, a usytuowany w częściach na przedmiotowej działce i na działce sąsiedniej 495/29 oraz budowle: ogrodzenie i utwardzenia ciągów komunikacyjnych.

 

Suma oszacowania wynosi: 110 300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 82 725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 030,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Al. Wolności
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone