strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 216 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 906/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00007974/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę nr 441/3, grunty orne o pow. 0,0923 ha z posadowionym budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku (o łącznej powierzchni 159,00 m2), w trakcie prac wykończeniowych – nie oddanym do użytku i nie ujawnionym w księdze wieczystej,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-003 Czernica, ul. Zakole 2, Kamieniec Wrocławski,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00007974/1.

 

Suma oszacowania wynosi 432 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 216 400,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 280,00, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 1/5 ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na sali w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zakole
Miasto: Czernica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone