strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 18 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 315/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 13:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiący odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Wleń przy ul. Kościuszki 18/1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,10 m2 składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Położony jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w miejscowości Wleń przy ul. Kościuszki 18, działka nr 141/9 o pow. 0,0151 ha, obr. 2, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewania brak. Funkcjonalność budynku średnia. Stan techniczny budynku średni. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1411/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00017012/5). Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00020599/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 27 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 266,67 zł.

 Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 2 740,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 12:30 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Wleń
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone