strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki – udział 5/48
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-05
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki – udział 5/48
Cena wywoławcza: 18 950,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1267/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

5 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

(UDZIAŁ 5/48)

prowadzona w trybie uproszczonym.

 

położonej w miejscowości Kluszkowce, gm. Czorsztyn, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00128459/9 składającej się z dwóch działek ewidencyjnych nr 1779 oraz nr 1790 o łącznej powierzchni 4 830 m2, będącej własnością dłużnika: (…). (Posiadanie udziału we współwłasności w dz. 1779 i 1790 umożliwia dostęp do działki ewid. nr 1775 obj. KW NS1T/00134949/6, będącej przedmiotem odrębnej licytacji).

 

Działka gruntu nr 1779 o powierzchni 3 019 m2 oraz działka gruntu nr 1790 o powierzchni 1 811 m2 położona jest w pośredniej części miejscowości Kluszkowce, w odległości ok. 450 m od brzegów Jeziora Czorsztyńskiego, w odległości ok. 1,5 km od siedziby Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach, z dojazdem z utwardzonej asfaltem ul. Cegielnianej odcinkiem około 100 m drogi polnej nieutwardzonej, w pobliżu boiska sportowego, w terenie bardzo rozproszonej zabudowy, na wzniesieniu, z widokiem na Jezioro Czorsztyńskie. Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn dla sołectwa Kluszkowce – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn nr XVII/147/2012 z dnia 15.06.2012 r. opublikowaną w Dz.U. woj. małopolskiego poz. 3584 z dnia 20.07.2014 r. – działka nr 1779 o powierzchni 3 019 m2 położona w miejscowości Kluszkowce – znajduje się w terenie o symbolu „44.2MN/MT” – „tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej” (hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, obiektów rekreacji indywidualnej, terenowych urządzeń i obiektów sportowo- rekreacyjnych z dopuszczeniem handlu i usług”. (Działka nr 1790 o powierzchni 1 811 m2 położona w miejscowości Kluszkowce – znajduje się w terenie o symbolu „44.2.MN/MT” – „tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, pensjonatów, schronisk turystycznych, obiektów rekreacji indywidualnej, terenowych urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, z dopuszczeniem handlu i usług”). 

 

Licytacja udziału w wysokości 5/48 części nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

Udział w wysokości 5/48 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę 37 900,00 zł. Cena wywoławcza udziału w wysokości 5/48 części nieruchomości wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 18 950,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 790,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 5/48 części nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1057/14.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kluszkowce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone