strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości  
Cena wywoławcza: 1 618 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 858/10 (3)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GW1K/00015834/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na

podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Czereśniowej, w obrębie miejscowości Długie, gm. Strzelce Krajeńskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Krajeńskich prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00015834/1.

Przedmiotowa nieruchomość to działka nr 4/1 o powierzchni 2,3771 ha, której zabudowę stanowią: budynek wybudowany jako hotel, ale niewykończony, potem poddany częściowej przebudowie wnętrz i adaptacji na budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonymi 45 apartamentami, budynek wielofunkcyjny (administracyjno-socjalno-restauracyjny) o powierzchni netto 953,6 m2, budynek stacji transformatorowej (stacja czynna), utwardzone place, podjazdy, chodniki, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, nieruchomość położona jest w terenie określonym jako obszary komercyjnych usług turystycznych i obszaru chronionego krajobrazu.

 

SUMA OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: 2 428 000,00 zł.

CENA WYWOŁANIA WYNOSI: 1 618 666,67 zł + (Vat 23% 372 293,33 zł).

RAZEM: 1 990 960,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 242 800,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czereśniowa
Miasto: Długie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone