strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza w Toruniu
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-24
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 58 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2454/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW TO1T/00066565/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

24 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: udział 3/10 w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 56,02 m2,

położonej: 87-100 Toruń, ul. Lubicka 41A/10

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00066565/8.

 

Suma oszacowania wynosi 78 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lubicka
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone