strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Prawo do lokalu o przeznaczeniu mieszkalno-użytkowym
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-30
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu o przeznaczeniu mieszkalno-użytkowym
Cena wywoławcza: 396 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2872/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalno-użytkowym o powierzchni 291,40 m2 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Astronomów 21/11. Ww. lokal usytuowany jest na parterze i w całości jest wykorzystywany na cele użytkowe (sklep spożywczy).

 

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi własność dłużników (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00016344/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 594 450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 396 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (89) 767 45 42

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Astronomów
Miasto: Lidzbark Warmiński
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone