strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
STABILIZACJA POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż wierzytelności
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Stabilizacja Polska Spółka z o. o. w Poznaniu „w upadłości likwidacyjnej” oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości – przysługujących od:

  1. Budownictwo Drogowe Yacht Consult 3 Sp. z o. o. – stwierdzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28.04.2014 r. (sygn. akt IX GC 1013/12) – należność główna z tytułu dostaw i usług – o wartości nominalnej 5 618 311,47 PLN.
  1. Doprastav S.A. – z tytułu kaucji gwarancyjnych – należność główna – o wartości nominalnej 2 083 842,24 PLN. Należność zgłoszona a następnie uznana na liście wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, podlegającym prawu słowackiemu, sygnatura akt 6/R/2014 Sąd Rejonowy Bratysława 1, pozycja na liście wierzytelności 742/S/081.

Syndyk wskazuje, że jest możliwość złożenia oferty na każdą wierzytelność oddzielnie. Oferty pisemne wraz z podaniem ceny brutto, pełnych danych nabywcy, w zamkniętych kopertach należy składać na adres: Biuro NSZ Bożena Lashmann, ul. Władysława Jagiełły 46A, 77-430 Krajenka, z napisem: OFERTA W – do dnia 31.07.2015 r.

W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości numer: 72 1060 0076 0000 3380 0003 5172 – przed wydaniem przedmiotu sprzedaży, bez potrąceń, lecz nie później niż do 31.08.2015 r.

Informacje o wierzytelnościach i wymogach formalnych można uzyskać w biurze syndyka – tel. 605 164 887 lub email: bozena.lashmann@gmail.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone