strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć
Lokal użytkowy
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-20
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy
Cena wywoławcza: 322 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 247/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 233) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokal użytkowy, działka nr 22/6, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Wolności 179/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00072608/5.

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 484 400,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 322 933,33 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 48 440,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wolności
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone