strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Zabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka
Cena wywoławcza: 36 550,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 878/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 lipca 2015 r. o godz. 8:40

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVI, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/8 części we współwłasności nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1036/1, 1036/2 o łącznej powierzchni użytkowej 308 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 109,76 m2 położonej w miejscowości Kielce przy ul. Pienińska nr 61. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00102398/8.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 48 734,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 36 550,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 873,40 zł. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmie albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pienińska
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone