strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 1 378 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 870/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50, fax (71) 738 11 51) ogłasza, że dnia

 

25 sierpnia 2015 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 112, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 55-050 Sobótka, Strzegomiany,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00174048/8.

 

Nieruchomość stanowi jednolity obszar gruntu rolnego, niezabudowanego, składającego się z geodezyjnie wydzielonych działek nr od 555/1 do 555/45 o łącznej powierzchni 5,3164 ha. Obszar, na którym położone są działki nr 555/1 - 555/45 oznaczony jest symbolami: MN 32, MN 33, MN 34, KDW 29-31, KDW 39, KDW 40, dla których obowiązują następujące zapisy odnośnie przeznaczenia: MN 32-34 – ustala się przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową małej intensywności, KDW 29-31, KDW 39, KDW 40 – ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrzne. UWAGA! Obecnie działki zostały scalone w jedną działkę o nr 555.

 

Suma oszacowania wynosi 2 068 000,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 378 666,67 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 206 800,00 zł (dwieście sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 13.08.2015 r. od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Strzegomiany
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone