strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku ALEKSANDER MACHERZYŃSKI
Działka gruntu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-24
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu
Cena wywoławcza: 628 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 51/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Aleksander Macherzyśski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Słowackiego 7A, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00046568/2, będącej w użytkowaniu wieczystym przez dłużników: (…).

Przedmiotową nieruchomość stanowi: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 10 lipca 2045 r. oznaczona numerem 11/5 o pow. 1 377 m2 zabudowana budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość: budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 576,57 m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 12,82 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 838 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 628 875,00. Wskazana cena zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika

BGŻ S.A. 34 2030 0045 1110 0000 0275 9240.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Kłodzko
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone