strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-12
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 7 599,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1819/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz Kancelaria Komornicza w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w dniu
 
12 sierpnia 2015 r. o godz. 11:30
 
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, sala IV odbędzie się
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości położonej w obrębie Dyniska Stare, gmina Ulhówek, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 130, 160, 396, 397, 398 o łącznym obszarze 2,79 ha, dla której to nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1T/00031819/2.
 
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi kwotę 135 357,00 zł.
Cena wywołania całej nieruchomości wynosi kwotę 101 517,75 zł (cena wywołania stanowi 3/4  wartości szacunkowej)
a)   w tym działka nr 130 o pow. 0,79 ha: wartość szacunkowa 10 133,00 zł, cena wywoławcza 7 599,75 zł;
b)   w tym działka nr 160 o pow. 1,25 ha: wartość szacunkowa 75 436,00 zł, cena wywoławcza 56 577,00 zł;
c)    w tym działka nr 396 o pow. 0,25 ha: wartość szacunkowa 16 596,00 zł, cena wywoławcza 12 447,00 zł;
d)   w tym działka nr 397 o pow. 0,25 ha: wartość szacunkowa 16 596,00 zł, cena wywoławcza 12 447,00 zł;
e)   w tym działka nr 398 o pow. 0,25 ha: wartość szacunkowa 16 596,00 zł, cena wywoławcza 12 447,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem 
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 600 54 16

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dyniska Stare
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone