strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-17
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 1 344 247,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 150/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1P/00111250/2 – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 1068 §2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, w sali nr 335, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Poznaniu, ul. Strzelecka 29, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00111250/2. Egzekucja prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 792 330,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 344 247,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 179 233,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział 1 w Poznaniu 53 1020 4027 0000 1902 0751 9251

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strzelecka
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone