strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 136 313,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 434/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 września 2015 o godz. 14:00

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość będącego własnością dłużników: (…). Lokal mieszkalny nr 43 znajduje się na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym położonym w Nowym Targu przy ul. Augustyna Suskiego 7. Objęty jest księgą wieczystą nr NS1T/00131977/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Z własnością lokalu mieszkalnego nr 43 związany jest udział 24/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej KW NS1T/00037335/9. Budynek nie posiada windy. Zgodnie ze stanem faktycznym lokal składa się z dwóch pokoi, ślepej kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 44,40 m2 oraz przynależnej piwnicy. Wystawa lokalu północ-południe. Brak przynależnego garażu i miejsca parkingowego. Lokal w całości wykończony – standard wykończenia niski – lokal wymaga nakładów na remont i konserwację. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 751,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 136 313,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 18 175,10 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 321/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Augustyna Suskiego
Miasto: Nowy Targ
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone