strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter
Działka gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 09:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa
Cena wywoławcza: 69 112,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 752/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. 61 (prefix) 442 37 44) ogłasza, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

- uproszczona

 

nieruchomość położona w Lwówku przy ul. Wiśniowej, w skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka gruntowa 957/4 Grunty orne – R III b (0,1415 ha), Grunty orne – R IV b (0,0599 ha), Grunty orne – R V (0,0478 ha) łącznie: 0,2492 ha ma kształt regularny – prostokąt o szerokości frontowej nieco ponad 20 m i płaskim ukształtowaniu terenu – co daje możliwość racjonalnego zagospodarowania, działka znajduje się w zasięgu sieci energii elektrycznej, wody i telefonu, nie jest zagospodarowana, występujące na działce ewentualne nasadzenia w postaci pojedynczych drzew owocowych nie przedstawiają wartości użytkowej,

położonej: 64-310 Lwówek,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00016933/6.

 

Suma oszacowania wynosi: 92 150,00 zł. Cena wywołania wynosi: 69 112,50 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania rękojmia wynosi 1/10 sumy oszacowania: 9 215,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiśniowa
Miasto: Lwówek
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone