strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Sławomir Majcher
Nieruchomości – działki stanowiące lasy i łąki poł. w Falęcinie Starym i w Skrobaczowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – działki stanowiące lasy i łąki poł. w Falęcinie Starym i w Skrobaczowie
Cena wywoławcza: 266,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 205/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Falęcin Stary, gm. Stopnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 691 o powierzchni 0,51 ha posiadającej założoną księgę wieczystą KI1B/00023020/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju,

(…),

(…).

 

Działka 691 o pow. 0,51 ha – stanowi łąki w klasie IV. Cena oszacowania: 3 137,00 zł, cena wywoławcza:
2 352,75 zł, wysokość rękojmi: 313,70 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Skrobaczów, gm. Stopnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 122 o powierzchni 1,72 ha, 123 o powierzchni 2,29 ha, 455 o powierzchni 0,02 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą KI1B/00007608/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, stanowiącej własność: (…).

 

Działka 122 o pow. 1,72 ha – stanowi lasy w klasie IV. Cena oszacowania: 53 541,00 zł, cena wywoławcza:
35 694,00 zł, wysokość rękojmi: 5 354,10 zł.

Działka 123 o pow. 2,29 ha – stanowi lasy w klasie IV. Cena oszacowania: 55 533,00 zł, cena wywoławcza:                                                                                                                             
37 022,00 zł, wysokość rękojmi: 5 553,30 zł.

Działka 455 o pow. 0,02 ha – stanowi lasy w klasie IV. Cena oszacowania: 399,00 zł, cena wywoławcza: 266,00 zł, wysokość rękojmi: 39,90 zł.

                                                                                                                                                

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dnia poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skrobaczów, Falęcin Stary
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone