strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-10
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka
Cena wywoławcza: 10 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 368/13
Opis:
 
OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11 we Włoszczowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 155/1 o pow. 1,40 ha, położonej w msc. Marchocice, gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00055829/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 14 300,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 10 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Wadium należy wpłacać na konto:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

podając w tytule wpłaty: „wadium na licytację KM 368/13”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Marchocice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone