strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-06
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal
Cena wywoławcza: 38 969,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 764/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 października 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy alei 1 Maja 5a, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej nr 3 o pow. użyt. 38,80 m2 położonej na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Skład lokalu: 1 pokój, kuchnia, łazienka, korytarz. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 3,20 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użyt. 9,20 m2. Teren działki gruntowy, trawiasty, ogrodzony siatką handlową. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, murowany budynkiem gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi niezwiązanymi trwale z gruntem. Teren wokół budynku zagospodarowany jest zielenią oraz drzewami, podejście do budynku utwardzone betonem. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna oraz tereny rolne i leśne. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Pawłowice, ul. Szkolna 5/3, 62-090 Rokietnica,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00033165/3 wraz z udziałem 512/3769 części w nieruchomości KW PO1A/00033004/7.

 

Suma oszacowania wynosi 51 959,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 969,25.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 5 195,90. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Pawłowice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone