strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 529,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1138/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE PRASOWE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk (tel. (81) 854 26 49) działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

5 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57, w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości złożonej z:

* działek nr 44, 45, 52, 53 o łącznej powierzchni 0,57 ha położonych we wsi Gawłówka, gmina Michów,

* działek nr 28, 280 o łącznej powierzchni 2,21 ha położonych we wsi Samoklęski kol. 1, gmina Kamionka,

* działki nr 20 o powierzchni 0,45 ha położonej we wsi  Syry, gmina Kamionka

* działek nr 236/2, 239/2, 240/2, 304/2, 305/2 o łącznej powierzchni 5,4272 ha położonych we wsi Michałówka, gmina Abramów,

dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LU1A/00072274/6.

 

Suma oszacowania działki nr 44 o pow. 0,1600 ha wynosi 1 615,00 zł (jeden tysiąc sześćset piętnaście 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 211,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 161,50 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 45 o pow. 0,2300 ha wynosi 2 325,00 zł (dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 743,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 232,50 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 52 o pow. 0,0700 ha wynosi 706,00 zł (siedemset sześć 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 529,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 70,60 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 53 o pow. 0,1100 ha wynosi 1 094,00 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 820,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 109,40 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 28 o pow. 1,6500 ha wynosi 7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 740,00 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 280 o pow. 0,5600 ha wynosi 16 300,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 1 630,00 zł.

 

Suma oszacowania działki 20 o pow. 0,4500 ha wynosi 5 200,00 zł (pięć tysięcy dwieście 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 520,00 zł.

 

Suma oszacowania działki 236/2 o pow. 1,2982 ha wynosi 20 200,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 2 020,00 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 239/2 o pow. 1,7974 ha wynosi 36 191,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 143,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 3 619,10 zł.

 

Suma oszacowania działki o nr ewid. 240/2 o pow. 1,1685 ha wynosi 23 529,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 646,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 352,90 zł.

 

Suma oszacowania działki o nr ewid. 304/2 o pow. 0,2285 ha oraz działki o nr ewid. 305/2 o pow. 0,09346 ha (działki zabudowane domem mieszkalnym murowanym, stodołą, oborą oraz budynkami gospodarczymi wynosi 92 200,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 9 220,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gawłówka, Samoklęski, Michałowka
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone