strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-14
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 21 885,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1959/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego położonego: Góra, gm. Góra, woj. dolnośląskie, ul. Piłsudskiego 50/4 lokal niemieszkalny o pow. 21,60 m2 składający się z głównego pomieszczenia użytkowego oraz pomieszczenia z wc. Udział związany z własnością lokalu użytkowego w nieruchomości wspólnej KW 12392 stanowiącej działkę nr 865/7 o pow. 193 m2 wynosi 2160/18800 części. W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna oraz kamera. Lokal ogrzewany piecykiem gazowym na butlę; należącego do uczestnika postępowania: (…) będącego dłużnikiem rzeczowym na podstawie art. 930 § 1 k.p.c. stwierdzającego, że rozporządzanie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika, a czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika jak i w stosunku do nabywcy; licytowanego w toku egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi osobistemu: (…), położonego: 56-200 Góra, ul. Piłsudskiego 50/4, dla którego Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LE1G/00083838/9].

 

Suma oszacowania wynosi 29 181,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 885,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 918,10 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Góra
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone