strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Niezabudowane działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki
Cena wywoławcza: 6 259,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4234/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

17 września 2015 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 217 o pow. 55 m2, nr 261 o pow. 68 m2), położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb nr 82, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00125823/2.

 

1.    Nieruchomość oszacowana – działka ew. nr 217 na kwotę: 9 608,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych 00/100).

2.    Nieruchomość oszacowana – działka ew. nr 261 na kwotę: 9 389,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Łączna wartość rynkowa prawa własności działek ew. o nr 217 oraz 261 to kwota: 18 997,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

1.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania działki ew. nr 217, tj. kwotę: 6 405,33 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta pięć złotych 33/100).

2.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania działki ew. nr 261, tj. kwotę: 6 259,33 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 33/100).

Łączna wartość ceny wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 664,66 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 66/100).

 

1.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości – działki ew. nr 217, tj. kwotę 960,80 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 80/100).

2.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości – działki ew. nr 261, tj. kwotę 938,90 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem złotych 90/100).

Łączna wartość rękojmi wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 899,70 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10 września 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone