strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Nieruchomość gruntowa 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-13
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa 
Cena wywoławcza: 22 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 74/14 (1)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości Zakopane, gmina Zakopane, powiat tatrzański, woj. małopolskie, oznaczona jako działka nr 10 o pow. 0,1055 ha. Brak dostępu do drogi publicznej, działka o nachyleniu stoku w kierunku zachodnim, zalesiona. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, potok Krzeptówki, droga wojewódzka oraz tereny zalesione. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenie oznaczonym ZR 1 tereny łąk, pastwisk i nieużytków, pozostała część w terenach ZL-1 – tereny lasów.

Właścicielem tej nieruchomości w całości są dłużnicy: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 30 000,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 22 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 000,00 zł najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji, na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat Szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone