strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Nieruchomość gruntowa 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-13
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa 
Cena wywoławcza: 1 501 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 74/14 (2)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w obr. 401 Kościelisko, gm. Kościelisko, powiat tatrzański, woj. małopolskie składająca się z działki nr 4151/3 o pow. 0,0902 ha, objęta KW nr NS1Z/00023759/0. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 2 przy ul. Małej Łąki. Działka nr 4151/3 o powierzchni 9 a 02 m2, nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowej z dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy pokryty blachą gontową, obiekt murowany ocieplony i otynkowany o pow. użytkowej 310,10 m2. Budynek w dobrym stanie technicznym i podwyższonym standardzie wykończenia. Posiada wszystkie instalacje w tym rekuperator, własną oczyszczalnię ścieków, wkopany zbiornik na gaz i kominek grzewczy. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu nieruchomość położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Właścicielem tej nieruchomości w całości są dłużnicy: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 002 600,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 501 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 200 260,00 zł najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji, na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat Szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kościelisko
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone