strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
COMEX Sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-16
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 3 500 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OKAZJA!!!

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ PONIŻEJ CENY OSZACOWANIA

 

Syndyk masy upadłości Comex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli zawiadamia o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, poniżej ceny oszacowania, za cenę nie niższą niż 3 500 000, 00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) należącej do upadłego nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składającej się z prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 150/5, 151/1, 152/1 o łącznej powierzchni 0,8204 ha, położonej w miejscowości Janiszewice k. Zduńskiej Woli, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie wraz ze zlokalizowanymi na tych działkach budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SR1Z/00025831/4. Nieruchomość ma charakter biznesowy – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (z zapleczem budynków biurowo-gospodarczo-socjalnych). Wartość szacunkowa nieruchomości zgodnie ze sporządzonym w postępowaniu upadłościowym operatem oszacowania to 9 552 987,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych).

Zainteresowanych zaprasza się do kontaktu pod numerem tel. 695 720 873 w celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży upadłościowej.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny, nieskorzystania z ofert, niewyłonienia nabywcy oraz prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji, a także oświadcza, że przyjęcie oferty uwarunkowane jest zgodą Sędziego Komisarza.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zduńska Wola
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone