strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „GRUD-INŻ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Upadłość
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie V GUp 24/15 ogłoszona została upadłość Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego GRUD-INŻ spółka z o. o. w Grudziądzu, obejmująca likwidację majątku dłużnika.

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Leszka Jackiewicza urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16.

Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego urzędującego w Kancelarii w Toruniu, przy ul. Korfantego 16.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.                                                                                 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone