strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 555 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Gminna  Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu, ul. Kościelna 8

95-020 Andrespol ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż nieruchomości położonej:

 

1.   Łódź,  ul. Rokicińska 309 działka nr 471/2 o pow. 20 m2, 471/3 o pow. 1 242 m2.

Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków – GS „SCh” w Andrespolu.

Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego:  555 000,00 zł.

Cena wywoławcza: 555 000,00 zł.

W chwili obecnej z nieruchomości korzysta bezumownie jeden dzierżawca.

Szczegółowe informacje o nieruchomości są dostępne w siedzibie GS „SCh” w Andrespolu, ul. Kościelna 8.

 

Warunki udziału:

1.    Złożenie oferty.

2.    Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przetargu, warunkami technicznymi nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

3.    Wniesienie wadium w wysokości  10% wartości wg operatu szacunkowego przelewem na konto bankowe ING Bank Śląski S.A. nr 80 1050 1461 1000 0090 3025 3935 do dnia 27.07.2015 r. włącznie.

4.    Złożenie oferty w języku polskim z zaznaczeniem ceny zakupu i podaniem pełnego adresu kupującego w zalakowanej kopercie w sekretariacie GS „SCh” w Andrespolu, ul. Kościelna 8 do dnia  27.07.2015 r. włącznie.

5.    Przetarg (otwarcie ofert) przeprowadzony będzie przez Komisję Przetargową Zarządu GS „SCh” w Andrespolu w dniu 28.07.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu w Andrespolu, ul. Kościelna 8. Komisja Przetargowa będzie działać w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Regulamin Komisji Przetargowej.

6.    Wybrany w przetargu oferent zostanie zawiadomiony na piśmie o obowiązku wpłaty różnicy pomiędzy kwotą zaoferowaną a wpłaconym wadium w ciągu 7 dni na konto Spółdzielni podane wyżej, przed podpisaniem Aktu Notarialnego.

7.    Pozostali oferenci, którzy nie wygrali przetargu będą zawiadomieni i zwrot wpłaconego wadium nastąpi w ciągu 7 dni na konto podane przez oferenta.

8.    Do kontaktu w sprawie przetargu uprawniona jest Gł. Księgowa – nr tel. 537 411 050.

9.    Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tytułu odrzucenia ofert lub unieważnienia przetargu oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rokicińska
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone