strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa
Lokal 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal 
Cena wywoławcza: 184 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 46/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Lubeckiego 28 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 214, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej (lokal składa się z dwóch niezależnych pokoi, łazienki z wc, kuchni oraz korytarza o łącznej powierzchni 58,00 m2) położonej w miejscowości Poznań przy ul. Dmowskiego 20/9a wraz z udziałem wynoszącym 1191/10000 cz. w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00047164/2, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu nr PO1P/00135412/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 184 275,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 24 570,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii bądź dokonać wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postawienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dmowskiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone