strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-25
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 2 531,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1745/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

25 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

3/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-533 Słubice, Łaziska, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW  PL1G/00032647/6.

                        

 

suma oszacowania

cena wywołania 
(3/4 sumy oszacowania)

rękojmia

 

Działka nr 167/7, 167/8

15 975,00 zł

11 981,25 zł

1 597,50 zł

Działka nr 103/1

3 375,00 zł

2 531,25 zł

337,50 zł

Działka nr 39

123 375,00 zł

92 531,25 zł

12 337,50 zł

       

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łaziska znajdującej się pomiędzy dwiema drogami wojewódzkimi nr 575 i nr 577, w średniej odległości około: 5 km od miejscowości gminnej, 16 km od centrum Gąbina, 27 km od centrum Sochaczewa oraz 29 km od centrum Płocka.  

Działka nr 103/1 – niezabudowana o wydłużonym kształcie i powierzchni 3 800 m2. Teren działki w znacznej części porośnięty dziką roślinnością trawiastą, w części przeznaczony na rów, w części zadrzewiony i zakrzewiony. Działka posiada dostęp do wydzielonej, nieutwardzonej drogi.  

Działka nr 167/7 – niezabudowana o podłużnym kształcie i powierzchni 20 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

Działka nr 167/8 – niezabudowana o wydłużonym kształcie i powierzchni 10 000 m2.  Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  

Działki 167/7 i 167/8 przylegają do siebie i w znacznej części są porośnięte dziką roślinnością trawiastą, częściowo są zadrzewione i zakrzewione.  

Działka nr 39 – o wydłużonym kształcie i powierzchni 12 200 m2, posiada bezpośredni dostęp do dróg: asfaltowej oraz prowizorycznie utwardzonej oraz dostęp do wodociągu gminnego, energii elektrycznej.  Ponadto na terenie działki znajduje się szambo oraz studnia.  Działka w części zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym oraz pomieszczeniem piwnicznym, pozostała część działki użytkowana rolniczo. Teren przy zabudowaniach porośnięty roślinnością trawiastą z niewielką ilością roślinności ozdobnej i kilkoma drzewami owocowymi oraz częściowo ogrodzony.

Budynek mieszkalny – jest obiektem wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach użytkowych (parter, poddasze) posadowionym na wysokim podpiwniczeniu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Elewacje nietynkowane.  Dach dwuspadowy z lukarnami, o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą dachówkową. Stolarka okienna o konstrukcji aluminiowej w osłonie PCV, z zewnątrz w okleinie drewnopodobnej w dobrym stanie technicznym.  Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, izolowana termicznie, w dobrym stanie technicznym. Wrota garażowe o konstrukcji drewnianej, w znacznym stopniu zużyte.   Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 79 m2.

Budynek gospodarczy – jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia wykonanym w technologii murowanej. Elewacje nietynkowane. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem falistym. Stolarka drzwiowa drewniana typu gospodarczego w mało atrakcyjnym stanie technicznym. Stolarka okienna drewniana niekompletna w mało atrakcyjnym stanie technicznym.  Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 136 m2.

Pomieszczenie piwniczne – obiekt wolnostojący, zlokalizowany w znacznej części poniżej poziomu gruntu. Ściany piwnicy betonowe oraz w części murowane, strop łukowy. Z zewnątrz piwnica przykryta warstwą ziemi. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana typu gospodarczego w mało atrakcyjnym stanie technicznym. W obiekcie znajduje się jedno pomieszczenie o powierzchni 16,2 m2.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 103/1 zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod zalesienie oznaczonych symbolem 1ZL.  Ponadto działka znajduje się w obszarze Nadwiślańskiego Chronionego Krajobrazu.  Pozostała część nieruchomości nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki o numerach ewidencyjnych 39, 167/8 zlokalizowane są w przeważającej części na terenie gruntów ornych, w niewielkiej części na terenie krawędzi, skarpy doliny Wisły – walory krajobrazu, na terenie ciągów (korytarzy) infrastruktury technicznej (linie WN, rurociąg PERN).  Ponadto działka nr 39 znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu oraz w obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Działka nr 167/7 zlokalizowana jest w pasie drogi wojewódzkiej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce.  Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

77 1130 1017 0021 1002 1190 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.  976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łaziska
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone